Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Naloty fotogrametryczne

W wykonaniu dokładnego mapowania terenu np. w celu odpowiedniego zagospodarowania dużego obszaru, najlepszym dostępnym na rynku narzędziem są pomiary fotogrametryczne za pomocą drona. Użycie tej nowoczesnej technologii pozwala precyzyjnie ocenić stan obszaru poddawanego badaniu, w szczególności przy użyciu skanera typu LIDAR. Dla kogo zatem przeznaczone są naloty fotogrametryczne i jakie znajdują zastosowanie?

Naloty fotogrametryczne i ich zastosowanie

Na czym polega i do czego służy fotogrametria z drona? To narzędzie wykorzystywane do mapowania przestrzeni za pomocą wiązki lasera, dającej trójwymiarowy obraz terenu. Dzięki wiązce laserowej, wykorzystującej chmurę punktów, jesteśmy w stanie z bardzo dużą dokładnością, bliską perfekcji, określić ukształtowanie mapowanego terenu. Naloty dronem wyposażonym w taką aparaturę znajdują zastosowanie we współczesnej geodezji w różnych warunkach i szerokościach geograficznych, głównie ze względu na niemal doskonale działający system mapowania.

Fotogrametria z drona w praktyce

Pomiary fotogrametryczne wykonane poprzez naloty dronem znajdują zastosowanie w mapowaniu terenu do przeróżnych celów. Mogą to być zarówno cele stricte inżynieryjne, jak i plany zagospodarowania przestrzennego, wytyczenie konkretnego węzła komunikacyjnego (np. drogi), czy też sieci trakcyjnej. Równocześnie naloty fotogrametryczne stosowane są również w przemyśle, choćby do mapowania hałd i składowisk. Dzięki zastosowaniu nalotów dronem z użyciem skanera LIDAR uzyskujemy możliwość precyzyjnego określenia wszystkich parametrów takiej hałdy, na czele z objętością.

Fotogrametria z drona jest również powszechnie wykorzystywana w budownictwie mieszkaniowym, zarówno w przypadku mniejszych, jak i większych inwestycji. W pierwszym z wymienionych przypadków zdaje egzamin w szczególności w przypadku działek o pofałdowanym i nierównym ukształtowaniu terenu. Stąd wynika popularność  jej stosowania w przypadku budowy domu np. w terenie górskim lub lesistym.

W przypadku dużych inwestycji naloty fotogrametryczne służą niejednokrotnie do wykonania planu zagospodarowania terenu, który w zamyśle projektanta ma zostać podzielony na mniejsze działki, czyli np. osiedla. Naloty dronem wyposażonym w LIDAR umożliwiają dokładne wytyczenie dróg, przyłączy i granic działek.

Komu przydadzą się pomiary fotogrametryczne?

Z uwagi na swą specyfikę oraz zakres możliwości, naloty fotogrametryczne stanowią doskonałe rozwiązanie dla podmiotów planujących szeroko zakrojoną inwestycję lub ambitny projekt budowlany. W przypadku planowania inwestycji takiej jak osiedle bądź park biurowy fotogrametria z drona stanowi najdoskonalsze rozwiązanie umożliwiające dokładne określenie charakterystyki terenu. Pomiary fotogrametryczne mogą również służyć osobom chcącym zaoszczędzić czas, gdyż jest to niezwykle szybka metoda mapowania terenu lub np. ustalenia granic danej działki. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w tym zakresie to gwarancja realizacji projektu nam przedstawionego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług geodezyjnych.