Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Obliczanie mas ziemnych

Planując dowolną inwestycję budowlaną, należy wziąć pod uwagę dopilnowanie wymaganych procedur geodezyjnych. Obliczanie mas ziemnych określa różnicę między objętością wykopów i nasypów. Wykonuje się je m.in. przy okazji przygotowywania fundamentów pod obiekty mieszkalne lub gruntu pod drogi. Jednym z efektów tego typu analizy jest określenie ilości, potrzebnych do realizacji projektu, materiałów sypkich. Posiadanie danych z tego zakresu pozwala na ograniczenie zbędnych kosztów oraz lepszą organizację pracy.

Obliczanie objętości mas ziemnych – metody wykonywania pomiarów

Szczególnie w przypadku inwestycji drogowych czy kolejowych konieczne jest skrupulatne podejście do realizacji budżetu. Obliczanie objętości mas ziemnych pozwala w najlepszy możliwy sposób wykorzystać materiał, który został pozyskany w czasie wykopów. Dzięki temu można uniknąć wydatków związanych z transportem lub pozyskiwaniem dodatkowych materiałów w czasie realizacji prac. Warto zatem przeprowadzić cały proces skrupulatnie, co ułatwia możliwość wykorzystania najnowszych technologii. Jedną z popularniejszych opcji jest wykonywanie pomiarów za pomocą drona lub skanowania laserowego.

W czasie analizy nie zawsze trzeba rezygnować także z najbardziej profesjonalnych, klasycznych metod. Zalicza się do nich przede wszystkim pomiar kilku punktów na danym obszarze, który pozwala na stworzenie siatki z uwzględnieniem wysokości oraz zdjęcia fotogrametryczne. Technikę wykonywania analizy należy dopasować do rodzaju terenu oraz jego ukształtowania.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki