Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Podziały i rozgraniczenia geodezyjne

Podziały i rozgraniczenia

Jesteśmy specjalistami, którzy wspierają klientów na różnych etapach inwestycji budowlanych. Wykonujemy podział geodezyjny działki rolnej, rekreacyjnej czy budowlanej, sporządzając odpowiednie dokumenty. Dzięki temu mogą Państwo załatwić niezbędne formalności związane z rozgraniczeniem posiadanych gruntów.

Jesteśmy zespołem doświadczonych geodetów, dlatego korzystając z naszych usług mają Państwo pewność, że precyzyjnie wykonamy wszelkie pomiary. Jeśli potrzebują Państwo fachowej porady, również pozostajemy do Waszej dyspozycji. Wesprzemy Was naszą wiedzą oraz kompetencjami, udzielając informacji na temat tego, jak krok po kroku wykonać podział działki. Geodeta podpowie Państwu także, jakie dokumenty należy przedłożyć do urzędu. Z naszą pomocą szybko wykonacie rozgraniczenie majątku oraz ustalicie, gdzie dokładnie mieści się nieruchomość.

Podział geodezyjny nieruchomości – zakres naszych prac

W pierwszej kolejności niezbędne jest sporządzenie wstępnego projektu, który wykonany powinien zostać na kopii mapy zasadniczej, ewentualnie mapy katastralnej. Stanowić on będzie jeden z załączników do wniosku o zaopiniowanie tegoż projektu przez właściwy organ samorządowy.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta przystępujemy do prac, których celem jest złożenie wniosku o podział geodezyjny budynku czy też posiadanej przez Państwa działki rolnej, rekreacyjnej bądź budowlanej.

W ramach tego etapu sporządzamy operat techniczny, który zawiera:

  • mapę wskazującą kolorem czerwonym planowane granice budynku lub gruntu,
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • wykaz ewentualnych zmian gruntowych.

W przypadku różnic występujących w zakresie oznaczeń w katastrze oraz księdze wieczystej, niezbędny jest również wykaz synchronizacyjny.

Wydzielenie nowego lokalu lub gruntu następuje w momencie przyjęcia operatu technicznego do PZGiK.

Podział geodezyjny działki rolnej

Będąc w jej posiadaniu należy pamiętać, że z działek rolnych wydzielone mogą zostać wyłącznie grunty o powierzchni nie większej niż 0,30 ha. Jednocześnie nowo powstałe grunty muszą służyć powiększeniu sąsiadującej nieruchomości lub regulacji granic.

Rozgraniczenie działki – wykonanie pomiarów

Nasze usługi przeznaczone są zarówno dla klientów prywatnych, jak i przedsiębiorców. W swojej karierze zawodowej podejmujemy się różnorodnych projektów. Przeprowadzamy podział terenów, których nasi zleceniodawcy są współwłaścicielami. Zajmujemy się również pomiarami obszarów przeznaczonych pod budowę osiedli mieszkaniowych, kompleksów budynków i wielu innych obiektów.

Należy pamiętać, że rozgraniczenie działki stanowi zaledwie jeden z etapów w dążeniu do podziału majątku czy też ustalaniu przebiegu granic poszczególnych nieruchomości. W celu załatwienia kwestii prawnych klient ma obowiązek udać się do odpowiedniego urzędu.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego wsparcia, służymy Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem. W ramach naszych usług podejmujemy się również wielu innych działań, których opis znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki