Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości

Uzyskanie informacji o geometrii budynku może być konieczne w czasie jego powstawania, tuż po zakończeniu budowy lub nawet po oddaniu do użytku. Badanie pionowości nie jest możliwe bez użycia profesjonalnego sprzętu, który powinien być obsługiwany wyłącznie przez fachowca w tej dziedzinie. Najnowsze rozwiązania elektroniczne umożliwiają błyskawiczne ustalenie najważniejszych informacji odnośnie przemieszczeń obiektów. Co ważne, procedura może dotyczyć nie tylko ścian, ale również słupów czy filarów. Metoda wykorzystywana jest przez geodetów m.in. w celu badania geometrii mostów czy wiaduktów.

Pomiary przemieszczeń – jak wyglądają w praktyce?

Pomiary pionowości obiektów wysmukłych muszą odbyć się w kilku odpowiednio wybranych miejscach kontrolnych. Już na tym etapie ważna jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia geodety. Ustalenie punktów jest w tym przypadku kluczowe. Czasem sporządzenie regularnej siatki kwadratów na podstawie zebranych danych jest wystarczające, ale zdarza się też, że specjalista może zdecydować się na dodatkowy pomiar pionowości słupów lub ścian. Geodeta powinien wiedzieć, w jakich punktach obiekty wysmukłe najczęściej ulegają odchyleniom.

Kolejne etapy – co po badaniu budynków lub elementów wysmukłych?

Samo zmierzenie odchylenia słupów lub ścian nie jest jeszcze wystarczające. Kolejnym etapem jest interpretacja otrzymanych wyników oraz ocena, czy ewentualne przemieszczenie na stanowi zagrożenia dla użytkowników. Ma to szczególne znaczenie w przypadku mostów i wiaduktów, które są ważnymi elementem systemu komunikacji w mieście lub regionie.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki