Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Dokumentacje geodezyjne do celów prawnych

Nasze przedsiębiorstwo działa w Polsce już od wielu lat, a zdobyte w tym czasie duże doświadczenie pozwala na zaoferowanie szeregu usług geodezyjnych. Prowadzone czynności dokumentacyjne mają za zadanie przedstawienie kompletu materiałów zebranych na poszczególnych etapach budowy. Tworzone archiwa zawierają między innymi szkice tyczenia oraz położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Nasza praca nie ogranicza się tylko do czynności wykonywanych w terenie. Jednym z obowiązków jest również sporządzenie szeregu raportów już po zakończeniu działań.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

Celem opracowywanych materiałów jest przede wszystkim zebranie jak najbardziej aktualnych i dokładnych danych zawierających informacje o rozmieszczeniu wszystkich budynków i elementów zagospodarowania działki. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zawiera informacje na temat wjazdów, parkingów czy też obiektów gospodarczych. Wykorzystywanie przez nas nowoczesnych narzędzi pomiarowych oraz specjalistycznych programów informatycznych daje gwarancję precyzji działania. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zawiera nie tylko informacje o wszystkich budynkach znajdujących się na posesji, ale także o różnego rodzaju instalacjach liniowych, jak przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne czy też gazowe.

Zapraszamy do zapoznania się z całością oferty naszego przedsiębiorstwa oraz do wybrania najodpowiedniejszej usługi dla swoich potrzeb. Zdobyte doświadczenie daje gwarancję dokładnych i szybkich realizacji.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki