Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

W zakres wykonywanych przez nas czynności wchodzą między innymi pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Są one niezbędne do stworzenia bądź też aktualizacji mapy zasadniczej, a do ich wykonania upoważniony jest wyłącznie geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Czynności te niezbędne są również w celach projektowych, a także do pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych oraz sieci.

Na czym polegają pomiary sytuacyjno-wysokościowe?

Punkt wyjścia w ich przypadku stanowi geodezyjna osnowa pozioma oraz wysokościowa, a celem jest dostarczenie danych geograficznych o położeniu szczegółów sytuacyjnych na określonym terenie. W trakcie przeprowadzanych prac pod uwagę brane są charakterystyczne punkty zarówno szczegółu terenowego, jak również naturalnych, a także sztucznych form ukształtowania terenu.

Pomiary sytuacyjne w geodezji pozwalają na identyfikację oraz dokładne określenie położenia punktów załamań osi obiektów liniowych, obrysów obiektów powierzchniowych, a także środków geometrycznych punktowych obiektów. Wyróżnia się przy tym trzy grupy dokładnościowe szczegółów, w oparciu o które wykonywane są pomiary sytuacyjne. Geodezja inżynieryjna zakłada jednocześnie, że błąd położenia mierzonych punktów nie może przekroczyć:

 • – +/- 10 m w przypadku przedmiotów zachowujących niezmienność przez wiele lat, o trwałych konturach, jak i trwale związanych z podłożem;
 • – +/- 30 m dla przedmiotów o konturach mniej wyraźnych lub mniej trwałych;
 • – +/- 50 m w przypadku przedmiotów o niewielkim znaczeniu gospodarczym bądź o niewyraźnych obrysach.

Pomiary wysokościowe natomiast umożliwiają precyzyjne określenie wysokości punktów tych obiektów. Dzięki temu uzyskujemy dokładne informacje na temat szczegółów terenowych w określonym układzie współrzędnych. Geodezyjny pomiar wysokości powinien zostać zrealizowany w związku z tym z dokładnością:

 • – +/- 0,01 m w przypadku naziemnych elementów uzbrojenia;
 • – +/- 0,05 m dla przedmiotów o konstrukcji trwałej;
 • – +/- 0,10 m w przypadku budowli ziemnych, a także urządzeń technicznych ziemnych i podziemnych.

Średni błąd nie może przy tym przekraczać 1/5 zasadniczego cięcia warstwicowego.

Metody pozyskiwania danych geograficznych

W zależności od indywidualnych czynników, prace te mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu różnych metod, takich jak:

 • tachimetria,
 • niwelacja,
 • metoda biegunowa,
 • metoda przedłużeń konturów sytuacyjnych,
 • metoda domiarów prostokątnych,
 • wykorzystanie odbiorników systemów nawigacji.

Na podstawie tych czynności geodeta może sporządzić mapę sytuacyjno-wysokościową. Polega ona na naniesieniu na kopię mapy zasadniczej wyników przeprowadzonych prac. Dzięki temu uzyskujemy dokładny obraz zmian przeprowadzonych na danym obszarze.

Jeśli nie jesteście Państwo pewni, jakich dokładnie analiz potrzebujecie, zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści z przyjemnością zapoznają się z Państwa oczekiwaniami i zaproponują najlepsze rozwiązanie. Jeśli zainteresuje Państwa nasza oferta, ustalimy dogodny termin spotkania, ponieważ wykonanie czynności geodezyjnych wymaga bezpośredniego kontaktu z badanym przedmiotem.