Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Skaning laserowy LIDAR

Skaning laserowy LIDAR to najnowocześniejszy system służący do mapowania przestrzeni obecny na rynku. Za pomocą LIDAR – u skanowane są m.in. tereny puszczy amazońskiej, co umożliwiło odkrycie starożytnych miast, dotąd porośniętych dżunglą, a przez to, niewidocznych dla ludzkiego oka. Na tym przykładzie widać jak różne zastosowania może mieć skanowanie lidarowe używane powszechnie w pracach geodezyjnych, służących projektowaniu przestrzennemu.

Jak działa skanowanie terenu LIDAR?

LIDAR (z angielskiego Light Detection And Ranging) to, w uproszczeniu, system skanowania i mapowania przestrzeni w trójwymiarze za pomocą wiązki laserowej. Na podstawie zmian długości fal emitowanych przez laser oraz różnic w czasie powrotu wiązki możemy określić odległości pomiędzy mierzonymi obiektami. To w rezultacie pozwala na stworzenie modelu 3D terenu, na którym został przeprowadzony skaning laserowy LIDAR.

Do czego służy skanowanie lidarowe?

Skanowanie terenu LIDAR znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, począwszy od najbardziej popularnej, jaką jest budownictwo i projektowanie. LIDAR możemy użyć np. do wykonania projektu na trudno dostępnej działce o nietypowym ukształtowaniu, przy budowie dróg, wyznaczaniu wszelkich kanałów, nasypów czy przebiegu rurociągów. Co więcej, skaning laserowy LIDAR znajduje zastosowanie przy projektowaniu większych inwestycji, takich jak osiedla mieszkaniowe bądź kompleksy biurowe.

Skanowanie terenu LIDAR jest używane również w rolnictwie. Pozwala na efektywne badanie wzrostu roślin, analizę wydajności prowadzonej uprawy oraz plonów jako takich. Dzięki udogodnieniom wynikającym z zastosowania LIDAR można zdecydowanie poprawić efektywność prowadzonej hodowli roślin.

Kolejną dziedziną wykorzystującą skaning laserowy LIDAR jest leśnictwo. Przy jego pomocy można wykonać pełne mapowanie terenu, który jest zalesiony. To samo zastosowanie LIDAR jest wykorzystywane w archeologii.

Ostatnim obszarem korzystającym z dobrodziejstw, jakie daje skanowanie terenu LIDAR jest energetyka. Dzięki dokładnemu mapowaniu terenu, LIDAR umożliwia wykonanie projektu linii wysokiego napięcia w trudno dostępnych i potencjalnie niebezpiecznych dla takiego przedsięwzięcia miejscach, jak np. las lub tereny wysokogórskie.

Jak wykorzystać skaning laserowy LIDAR?

Wśród naszych klientów znaleźć można zarówno konstruktorów i architektów, jak i firmy zajmujące się planowaniem przestrzennym. Skanowanie lidarowe stanowi doskonałą bazę do planowania projektu w każdym z wymienionych zakresów. Dzięki jego możliwościom, a także wieloletniemu doświadczeniu naszych pracowników można wykonać bardzo dokładne mapowanie wybranego terenu, takie jak np. mapa do celów projektowych. Pozwala określić położenie cieków wodnych czy ukrytych zapadlisk. Zachęcamy do skorzystania z oferty naszej firmy i zaufania wieloletniemu doświadczeniu naszych fachowców – skaning laserowy to sprawdzone i profesjonalne rozwiązanie.