Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Stosunkowo często zdarza się, że dany obiekt nie posiada dokumentów i księgi wieczystej, które pozwoliłyby na ocenę jego przynależności. Regulacja stanów prawnych nieruchomości pozwala przede wszystkim na ustalenie kwestii własności budynku, lokalu bądź gruntu. Dopóki nie zostanie to ustalone nie ma możliwości obrotu danym mieniem – nie można go sprzedać, wynająć czy wydzierżawić.

Ustalenie przynależności oraz innych roszczeń rzeczowych jest jednym z zadań, które powierza się geodetom. Zleceniodawcami tego typu usług są zazwyczaj osoby, które chcą zakupić lub sprzedać dany budynek, lokal lub grunt. Warto pamiętać, że w momencie, gdy własność nie jest ustalona, nie będzie możliwe pozyskanie pomocy finansowej z banku.

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości – jak wygląda w praktyce?

Przed zgłoszeniem się do geodety, warto sprawdzić, co kryje się pod tym pozornie skomplikowanym pojęciem. Regulacja stanu prawnego nieruchomości to w rzeczywistości szereg procedur i kroków, które należy wykonać. Jednym z podstawowych jest założenie księgi wieczystej, czyli publicznego rejestru, w którym będą odnotowane wszystkie najważniejsze kwestie związane z budynkiem, lokalem lub działką. Ustalając zasadność roszczeń względem konkretnego mienia, należy wziąć pod uwagę kwestie dziedziczenia, możliwość uznania zasiedzenia lub służebności. Wnioski muszą być poparte analizą konkretnych informacji i dokumentów dostępnych m.in. w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Dopiero po ustaleniu zasadności roszczeń względem przepisów, możliwa jest sprzedaż czy dzierżawa.

Jedną z dróg prowadzących do regulacji stanu prawnego nieruchomości jest zasiedzenie. Osoba przebywająca na terenie działki, a jednocześnie niebędąca faktycznym jej właścicielem, może ubiegać się o nadanie własności. W tym celu musi jednak sądownie udowodnić fakt użytkowania danej posesji przez 20 lat w dobrej wierze (czyli bez świadomości tego, że ktoś inny jest prawowitym właścicielem) lub 30 lat w złej wierze (będąc świadomym faktycznej przynależności terenu. Co rozumiemy poprzez użytkowanie? Obejmuje ono między innymi utrzymywanie posesji w dobrej kondycji oraz uiszczanie należnych opłat – w tym także podatków.

Dlaczego regulacja stanu prawnego nieruchomości jest tak istotna?

Korzyści płynących z uregulowania stanu prawnego nieruchomości jest wiele. Przede wszystkim warto pamiętać, że posesje bez księgi wieczystej wiążą się ze znacznymi trudnościami w kontekście sprzedaży. Choć teoretycznie ich zakup jest możliwy, jest on obarczony znacznym ryzykiem – w praktyce więc stanowi to poważny problem zarówno dla strony sprzedającej, jak i nabywcy.

Uregulowany stan prawny umożliwia zatem bezpieczny obrót nieruchomości. To jednak nie wszystko – dopełnienie tego typu formalności umożliwia wykorzystanie posesji jako zabezpieczenia dla kredytu hipotecznego. Trudno również wyobrazić sobie poczynienie jakichkolwiek inwestycji na terenie o nieokreślonej własności. W przypadku gospodarstw rolnych dochodzi jeszcze kwestia dotacji z Unii Europejskiej – gospodarstwa o niejasnej sytuacji formalnej po prostu nie mogą uzyskać żadnych dopłat.

Zakres usług świadczonych przez naszą firmę obejmuje regulację stanu prawnego nieruchomości w wymiarze kompleksowym. Decydując się na nasze wsparcie możesz liczyć na szeroko zakrojone działania, prowadzące do stwierdzenia własności posesji. Gwarantujemy fachowe doradztwo w kwestiach formalno-administracyjnych oraz wybór najbardziej korzystnej ścieżki do uzyskania pożądanego efektu. Masz pytania? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki