Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Pomiary powykonawcze

Jakie są niezbędne pomiary powykonawcze powstałego budynku oraz co zawiera inwentaryzacja wykonywana po zakończeniu prac? Dla każdego rodzaju nieruchomości istnieje wymóg zebrania odpowiednich danych, które różnią się w zależności od specyfiki budynku i określają warunki eksploatacyjne. Tworzeniem map uwzględniających wszystkie elementy, które powstały w wyniku prac budowlanych zajmują się doświadczeni specjaliści. W swojej pracy wykorzystują nowoczesne oprogramowanie komputerowe, stanowiące gwarancję precyzji realizacji.

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza budynku?

Inwentaryzacja powykonawcza budynku to szereg czynności prowadzących do udokumentowania końcowego etapu budowy w celu skontrolowania zgodności z ustalonym w projekcie zakresem prac budowlano-instalacyjnych. Jeśli podczas danych prac budowlanych nie przeprowadzano działań związanych z dostosowaniem przyłączy, inwentaryzację zgłasza się po zakończeniu budowy. Celem sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej budynku jest ocena jego zgodności pod kątem ustaleń zawartych w projekcie oraz zidentyfikowanie wszystkich wprowadzonych w trakcie budowy zmian projektowych, poprzez określenie współrzędnych istotnych punktów nieruchomości. Inwestor jest zobowiązany do sporządzenia tego typu dokumentacji, ponieważ jest ona niezbędna do zgłoszenia gotowości nieruchomości do odbioru.

Co zawiera dokumentacja inwentaryzacyjna budynku?

Przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej są: budynki mieszkalne i niemieszkalne oraz lokale użytkowe, których budowa dobiegła końca. Co konkretnie zawiera inwentaryzacja powykonawcza budynku? Dokumentacja składa się z wszelkich informacji na temat parametrów nieruchomości, czyli jej wysokości, szerokości oraz długości, jak również położenia w stosunku do stałych punktów orientacyjnych. Sporządzona dokumentacja inwentaryzacyjna zawiera również informację dotyczącą głębokości fundamentów. Obowiązek stworzenia dokumentacji potwierdzającej fakt przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej budynku oraz przedłożenia jej do właściwego urzędu spoczywa zarówno na zamawiającym, jak i przeprowadzającym prace budowlane.

Dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej budynku

Podczas przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej budynku wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia pomiarowe, które cechuje wysoka precyzja. Profesjonalne sporządzenie odpowiedniej dokumentacji po przeprowadzeniu prac pomiarowych możliwe jest wyłącznie przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego warto podejmować współpracę w tym zakresie z godnym zaufania wykonawcą, który orientuje się w aktualnie obowiązujących przepisach prawa budowlanego oraz ma wiedzę, odpowiednie umiejętności i doświadczenie. W wyniku dokonania wszystkich niezbędnych pomiarów zostaje sporządzona dokumentacja potwierdzająca zakończenie inwentaryzacji powykonawczej budynku, a tym samym świadcząca o prawidłowym przebiegu prac budowlanych. Celem jej sporządzenia jest naniesienie na mapę wszystkich kluczowych informacji dotyczących specyfiki obiektu. Na podstawie danej dokumentacji stwierdza się zgodność konstrukcji i położenia powstałego obiektu z jego projektem.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku – ile trwa i jaka jest jej cena?

Prace pomiarowe gotowej nieruchomości prowadzone są w ramach inwentaryzacji – sporządzania ostatecznego planu technicznego. Inwentaryzacja powykonawcza budynku szczegółowo określa parametry konstrukcji oraz opis techniczny obiektu. Prace związane z inwentaryzacją oraz czas ich trwania zależą od rodzaju i specyfiki konkretnego obiektu, a cena usługi jest określana na podstawie zakresu poszczególnych czynności.

Wszystkich zainteresowanych inwentaryzacją powykonawczą budynku zapraszamy do kontaktu! Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie niezbędnych pomiarów po zakończeniu budowy różnego rodzaju nieruchomości. Wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem stanowi gwarancję rzetelnego, precyzyjnego i terminowego przeprowadzenia każdego rodzaju prac technicznych, związanych z pomiarami i inwentaryzacją obiektów budowlanych.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki