Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Pomiary powykonawcze

Wiele osób tkwi w mylnym przekonaniu, że praca specjalisty od badania terenu kończy się w momencie dostarczenia opracowań, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Tymczasem w momencie, gdy projekt inwestycji zostaje urzeczywistniony, konieczny jest jeszcze pomiar przed oddaniem obiektu do użytkowania. Na tym etapie specjalista tworzy mapę ze wszystkimi elementami, które powstały w wyniku prac budowlanych.

Geodezyjne pomiary powykonawcze – obowiązek prawny

Pomiar powykonawczy budynku to zespół czynności, do których inwestora zobowiązuje prawo. Dowodem wywiązania się z obowiązku jest dokumentacja inwentaryzacyjna przygotowana przez specjalistę z zakresu kartografii. Jeśli inwestor zajmował się również tworzeniem sieci przyłączy, powinien skontaktować się z biurem geodezyjnym jeszcze przed ich zasypaniem, aby specjalista mógł odwzorować dokładny bieg poszczególnych instalacji. W przypadku, gdy realizacja inwestycji nie wymagała dostosowania przyłączy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku powinna zostać zgłoszona na końcowym etapie prac. Bez względu na konieczność uwzględnienia w dokumentacji uzbrojenia terenu, specjalista musi osobiście pojawić się na miejscu i dokonać niezbędnych pomiarów.

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna – dokumentacja

Geodezyjne pomiary powykonawcze zlecane są w celu sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Inwentaryzacja umożliwia naniesienie na mapę zasadniczą wszystkich nowo powstałych punktów. Ponadto prace w tym zakresie pozwalają specjaliście z zakresu kartografii ocenić, czy poszczególne elementy inwestycji zostały stworzone zgodnie z początkowym projektem. Szczególnie ważne w tym aspekcie jest uzbrojenie terenu. Na bazie przygotowanej dokumentacji odpowiednie władze mogą zaktualizować mapy zasadnicze, które dzięki temu stanowią wiarygodne źródło informacji na temat dowolnego obszaru w naszym kraju. Kopia opracowania musi trafić do nadzorującego inwestycję kierownika oraz właściciela posesji. Bez dokumentów sporządzonych w czasie inwentaryzacji nie jest możliwe zakończenie prac i zgłoszenie budynku do odbioru.

Nasze przedsiębiorstwo działa w Polsce już od wielu lat i od samego początku zajmuje się przeprowadzaniem różnego rodzaju prac i realizacji. W ostatnim czasie oferta firmy została wzbogacona między innymi o geodezyjne pomiary powykonawcze. Prowadzone czynności są realizowane przez bardzo doświadczonych pracowników wykorzystujących nowoczesne oprogramowanie komputerowe, co daje gwarancję podejmowania działań z dbałością o nawet najmniejszy szczegół realizacji.

Pomiar powykonawczy budynku (inwentaryzacja) jest przeprowadzany w celu określenia dokładnego usytuowania poziomego oraz pionowego konkretnego budynku. Bardzo ważną informacją jest fakt, że tego typu czynności są przeprowadzane w sposób bezpośredni, a zatem wymagają rzeczywistego kontaktu z badanym przedmiotem i nie mogą być przeprowadzane na podstawie planów oraz szkiców.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku – co zawiera?

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna składa się z wszelkich informacji na temat wysokości, szerokości oraz długości budynku. Ponadto znajduje się w niej także informacja dotycząca głębokości fundamentów. Obowiązek stworzenia pomiarów spoczywa zarówno na zamawiającym, jak i przeprowadzającym prace budowlane.

Pomiar i inwentaryzacja geodezyjna nie są jedynymi świadczonymi przez nas usługami. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi oferowanymi przez nas czynnościami oraz do wybrania najodpowiedniejszej realizacji dla swoich potrzeb. Przeprowadzone na przestrzeni lat realizację dają nam pewność spełnienia oczekiwań każdego z klientów.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki