Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Pomiary przemieszczeń

W czasie budowy lub już użytkowania budynku może dojść do sytuacji, które trudno przewidzieć. Jedną z najczęściej świadczonych usług geodezyjnych są pomiary przemieszczeń nieruchomości i jej otoczenia. Mogą one dotyczyć ruchów obiektu lub podłoża, a także różnego rodzaju odkształceń. Aby wykonać prawidłowe obliczenia, konieczne jest odniesienie się do wcześniejszych danych, jeśli takie istnieją.

Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia – inżynierskie analizy pierwotne i okresowe

Bardzo ważne jest, aby przed oddaniem budowli do użytku przeprowadzić dokładną, liniową analizę pierwotną konstrukcji i jej otoczenia. To ona staje się punktem odniesienia do wszystkich ewentualnych zmian. Geodeta, w czasie jej tworzenia, uwzględnia istotne dane dotyczące stanu początkowego, które mogą ulec zmianie na skutek m.in. odkształceń. Wielu inwestorów decyduje się również na przeprowadzenie kontroli okresowych – mogą one mieć charakter jednorazowy lub regularny. Badanie poszczególnych odchyleń liniowych od stanu wyjściowego, także elementów otoczenia, pozwala inżynierom nie tylko poznać skalę zjawiska, ale przede wszystkim rozstrzygnąć, co jest źródłem powstałych odkształceń.

Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich – gdzie szukać źródeł problemu?

Specjaliści z zakresu inżynierii i geodezji doskonale zdają sobie sprawę, że zmiany z zakresu geometrii dotyczą praktycznie wszystkich budowli. Osiadanie gruntu, narażenie na ciągłe zmiany temperatury, a w przypadku niektórych obiektów nawet wystawienie na silne podmuchy wiatru – wszystko to skutkuje odkształceniami i zmianami w położeniu liniowym. Nie każdy z tych czynników wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla użytkowników nieruchomości, ale ważne jest regularne monitorowanie skali zjawiska, aby móc w porę podjąć odpowiednie kroki.

Pomiar przemieszczeń liniowych – geodezyjne pomiary kluczowe dla bezpieczeństwa

Wiedząc już, że wszystkie konstrukcje z upływem czasu lub w wyniku oddziaływania szkodliwych czynników otoczenia zmieniają swoje położenie, można by uznać to za proces naturalny i niewymagający reakcji. Niestety w wielu przypadkach zmiana parametrów liniowych może wiązać się z bezpośrednim zagrożeniem dla osób przebywających w obiekcie. Inżynierowie, którzy znają poszczególne dane, mogą przewidzieć, czy przemieszczenia te nie są niebezpieczne dla konstrukcji obiektu.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki