Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Geodezyjne opracowanie projektów

Zdobyte na przestrzeni ostatnich lat bardzo duże doświadczenie pozwala przedsiębiorstwu na realizację szeregu zleceń geodezyjnych. Oferowane przez naszą firmę geodezyjne opracowanie projektu budowlanego pomaga przede wszystkim w stworzeniu niezwykle dokładnych i precyzyjnych planów zagospodarowania całego terenu działki. Prowadzone przez nas działania są niezwykle istotne z punktu widzenia dalszych inwestycji. To właśnie na podstawie tworzonych opracowań właściciele działek bardzo często podejmują decyzje zakupowe ogrodzeń czy też kostki brukowej. Z tego względu już od wielu lat wykorzystujemy najnowocześniejsze dostępne przyrządy oraz oprogramowania komputerowe w celu jak najdokładniejszych pomiarów oraz szkiców wszystkich elementów realizacji.

Geodezyjne opracowanie projektu trasy drogowej

Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się pracą nie tylko na terenie prywatnych działek i obiektów budowlanych, ale także na trasach dróg publicznych. W ramach prowadzonych działań zajmujemy się między innymi wytyczaniem najbardziej optymalnej oraz najbezpieczniejszej drogi dla różnego rodzaju instalacji, na przykład wodociągów, sieci energetycznej czy też gazu. Projekt trasy drogowej to jednak nie wszystko czym się zajmujemy w ramach prowadzonych działań, ponieważ bardzo dużym zainteresowaniem klientów firmy cieszy się geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania terenu. Na podstawie wykonanych przez nas pomiarów zagospodarowania terenu zarząd miasta może podjąć decyzję o stworzeniu różnego rodzaju skwerów czy też parków dostosowanych do ukształtowania terenu, okolicznych zabudowań czy też obecności tras drogowych. Odpowiednie zagospodarowanie terenu pozwala nie tylko na tworzenie zupełnie nowych obiektów, ale także na pozbycie się różnego rodzaju pustostanów oraz niezamieszkałych działek.

Bardzo często na podstawie prowadzonych pomiarów zagospodarowania terenu podejmowane są decyzje o budowie parkingów, dróg wewnętrznych czy też tras rowerowych. Przeprowadzane czynności powinny być realizowane z największą dokładnością, gdyż odpowiednio stworzone projekty tras drogowych mogą pomóc między innymi w zapewnieniu kierowcom maksymalnej przepustowości, co często przekłada się na zmniejszenie korków w centrum miast.

Geodezyjne opracowanie projektu budynku i działki

Jedną z najczęściej wybieranych realizacji geodezyjnych jest opracowanie projektu budynku oraz działki. Te dwie czynności są niezwykle istotne, ponieważ w głównej mierze właśnie one mają decydujący wpływ na wysokość opłat za posiadaną nieruchomość. Geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki zawiera informacje na temat różnego rodzaju pomieszczeń gospodarczych, garażów, dróg wewnętrznych czy też budynków mieszkalnych.

Zachęcamy do zapoznania się z całością oferty naszego przedsiębiorstwa oraz do skorzystania z prezentowanych usług geodezyjnych. Tworzone przez nas plany budynków, działek, tras czy też terenów zagospodarowania przestrzennego dają gwarancję sprostania oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki