Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Mapa zasadnicza działki

Domeną naszej firmy jest realizowanie profesjonalnych usług geodezyjnych. W swojej pracy korzystamy z nowoczesnych systemów informatycznych, co daje nam pewność podejmowania wszelkich czynności z dbałością o nawet najmniejszy detal. Oprócz tego kadra doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników powoduje, że jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów zarówno pod względem dokładności, jak i szybkości działania. W ramach prowadzonych działań zajmujemy się między innymi opracowywaniem mapy zasadniczej działki.

Mapka geodezyjna działki – co to?

W największym uproszczeniu można rzec, że mapa zasadnicza działki to plan zawierający najważniejsze informacje dotyczące gruntów, budynków, dróg oraz innych obiektów znajdujących się na konkretnym obszarze. Stanowi on podstawę do stworzenia innych map geodezyjnych i nie tylko. Właścicielem tego typu dokumentacji jest Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, a prowadzeniem danych zajmuje się starostwo powiatowe odpowiednie dla konkretnego obszaru. Pierwotnie mapy zasadnicze działki były dostępne wyłącznie w formie papierowej, jednak wraz z digitalizacją oraz odpowiednim zabezpieczeniem systemów komputerowych dokumenty te zaczęły być prowadzone w formie cyfrowej.

Każda z map musi zawierać informacje o przestrzennym usytuowaniu elementów, takich jak działki ewidencyjne, budynki, użytki gruntowe, sieć uzbrojenia terenu, budowle i urządzenia budowlane, a także inne obiekty topograficzne. Tworzona mapa to nie tylko rysunek z zaznaczeniem poszczególnych elementów, ale również dokument zawierający szereg informacji opisowych dotyczących wspomnianych elementów.

Mapa geodezyjna – jak wygląda?

W obecnych czasach tego typu dokument jest dostępny cyfrowo. W chwili zamówienia jego kopii wydruk będzie najczęściej dostępny w formacie kartki A4. Bardzo często się zdarza, że mapa prezentuje nie tylko jedną działkę, ale także sąsiednie tereny. Dodatkowo ujęty obszar nie ma jednak większego znaczenia dla szczegółowości planu. Mapy, które zostały już zdigitalizowane są dostępne w wersji hybrydowej, co oznacza, że posiadają informacje mapy analogowej z danymi nałożonymi w sposób cyfrowy. Powoduje to, że różnego rodzaju informacje można w prosty i szybki sposób aktualizować. Na pojedynczym arkuszu znajdują się dane dotyczące między innymi skali, układu współrzędnych i wysokościowych, a także legendy. Jej znajomość jest niezbędna do odpowiedniego odczytania wszystkich znajdujących się na wydruku informacji.

Mapa zasadnicza – kiedy jest potrzebna?

Mapa geodezyjna jest niezbędna tylko w ściśle określonych przypadkach. Najczęściej się zdarza, że tego typu dokument jest konieczny podczas dokonywania podziału nieruchomości czy też w czasie starania się o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mapa zasadnicza działki budowlanej – jak uzyskać?

Aby otrzymać dostęp do mapy zasadniczej działki konieczne jest złożenie wniosku do starostwa powiatowego odpowiedniego dla konkretnego obszaru. Wniosek ten zawiera najważniejsze informacje, jak: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe. Oprócz tego konieczne jest podanie przedmiotu wniosku i parametrów charakteryzujących zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu (na przykład maksymalną liczbę urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały). Bardzo ważną informacją jest forma przekazania materiałów. Dokumentacja może być bowiem udostępniona w sposób papierowy oraz elektroniczny (e-mail, płyta, nośnik zewnętrzny wnioskodawcy lub też usługa sieciowa udostępniania). Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości technologicznych każdej z osób.

Poza wnioskiem konieczne jest również uiszczenie stosownej opłaty za udostępnienie danych. Koszt ten może się różnić w zależności oraz rodzaju nośnika oraz aktualnych stawek urzędu. Najtańsza wersja mapki geodezyjnej działki kosztuje w granicach 10 zł. Więcej trzeba będzie zapłacić natomiast za dokument w formie drukowanego arkusza formatu A0, bowiem w tym przypadku koszt może wynieść ok. 150 zł.

Nasze przedsiębiorstwo działa w Polsce już od wielu lat, a zdobyte w tym czasie bardzo duże doświadczenie pozwala na realizację jakościowych prac geodezyjnych. W ostatnim czasie oferta firmy została wzbogacona między innymi o usługę, jaką jest mapa zasadnicza działki. Realizowane prace pozwalają na uzyskanie informacji na temat przestrzennego usytuowania działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, sieci uzbrojenia terenu, a także innych obiektów topograficznych.

Aktualna mapa zasadnicza – jak uzyskać?

Tego typu plany stanowią podstawowy szkic, który często jest niezbędny do przeprowadzenia różnego rodzaju prac na danym obszarze. Rysunki są tworzone w specjalnym programie komputerowym i podlegają pod odpowiedni organ państwowy. Jeśli ktoś zastanawia się, gdzie uzyskać mapę zasadniczą, pierwsze kroki najlepiej skierować w stronę Starostwa Powiatowego. To właśnie tam, w Wydziale Geodezji, najczęściej można znaleźć potrzebne plany konkretnej działki.

Dokładność tworzenia aktualnych szkiców

Tworzona przez nasze przedsiębiorstwo aktualna mapa geodezyjna działki jest opracowywana z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, co jest gwarancją dokładności, precyzji oraz szybkości działania. Posiadamy wszelkie niezbędne licencje i pozwolenia, by dostarczać urzędom różnego rodzaju plany i rysunki z zakresu geodezji. Granice jednostek ewidencyjnych, opisy klas gleboznawczych czy też usytuowanie budynków – te i wiele więcej informacji posiada dostarczana przez naszą firmę mapa zasadnicza. Geodezja jest dziedziną nauki, gdzie dokładność jest niezwykle istotna, dlatego każdy z elementów jest tworzony pod okiem bardzo doświadczonych pracowników, co gwarantuje spełnienie wszelkich norm i przepisów.

Zachęcamy do zapoznania się z całością oferty naszego przedsiębiorstwa. Aktualna propozycja firmy pozwala uzyskać zasadnicze plany działki w bardzo korzystnej cenie. Przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat liczne realizacje dają gwarancję spełnienia oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki