Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

OFERTA

Biuro projektowe Geoplan Sp. J. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. oferuje szeroki zakres usług geodezyjnych skierowanych do biur projektowych, klientów indywidualnych, firm budowlano-wykonawczych oraz powiązanych z inżynierią lądową.

Zajmujemy się geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych, sporządzaniem map do celów projektowych i ich aktualizacji, opracowaniem projektów budowlanych od strony geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą i sporządzeniem odpowiednich pomiarów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty usług. W przypadku Państwa pytań, zachęcamy do kontaktu z naszym doświadczonym geodetą.

BIURA PROJEKTOWE:

Zapewniamy sumienność i terminowość, w ofercie dla Państwa mamy:

 • jednostkowe oraz wielkopowierzchniowe mapy do celów projektowych
 • mapy do celów projektowych pod obiekty liniowe
 • mapy do celów opiniodawczych
 • profile podłużne obiektów liniowych
 • profile podłużne linii łańcuchowych
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości
 • wznowienie granic nieruchomości
 • dokumentacje geodezyjne do celów prawnych
 • specjalistyczne pomiary dla konstruktorów
 • pomiary powierzchni budynków i budowli
 • geodezyjne opracowanie projektów

Firmy budowlano-wykonawcze:

Struktura i organizacja naszej pracy pozwala nam na elastyczne wyjście na przeciw potrzebą wykonawców działających w dynamicznie zmieniających się, codziennych realiach rynku. Zgłoś wytyczenie do 36 godzin przed realizacja, a gwarantujemy iż zawsze będziemy na czas.:

 • wytyczenia przebiegu sieci uzbrojenia terenu
 • bieżąca dokumentacja z toku prac
 • inwentaryzacja powykonawcza
 • dokumentacja, szkice, mapy powykonawcze

Inżynieria budowlana:

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na zapewnienie państwu bieżącej, geodezyjnej obsługi inwestycji kubaturowych, drogowo – mostowych oraz innych konstrukcji inżynierii lądowej:

 • zakładanie osnów realizacyjnych
 • inwentaryzacje terenu zero przed rozpoczęciem prac
 • geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej
 • obsługa budowy sieci uzbrojenia terenu
 • tyczenie elementów dróg i obiektów mostowych
 • obliczanie objętości mas ziemnych
 • pomiary wyrowisk kopalnianych
 • kompleksowa obsługa budowy hal przemysłowych
 • kompleksowa obsługa budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego
 • obsługa budowy obiektów energetycznych – linie napowietrzne, GPZty
 • dokumentacje powykonawcze
 • pomiary osiadania , przemieszczeń, pionowości
 • wszelkie specjalistyczne pomiary inżynieryjne

Klienci indywidualni:

Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę Państwa inwestycji: