Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Mapa do celów projektowych

Każda inwestycja budowlana wiąże się z koniecznością skompletowania wymaganych formalnie dokumentów. Jednym z ważniejszych punktów tego etapu prac jest mapa do celów projektowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem musi się w nią zaopatrzyć każdy, kto planuje wybudowanie obiektu, na który trzeba uzyskać pozwolenie władz.

Mapa do celów projektowych – gdzie uzyskać?

Mapa geodezyjna do celów projektowych może być stworzona wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Inwestorzy zainteresowani tego typu dokumentacją muszą zgłosić się do biura geodezyjnego, gdzie znajdą właściwego specjalistę. Cena uzyskania MDCP jest zależna przede wszystkim od miejsca, gdzie ma powstać budynek. Podstawą do stworzenia opracowania kartograficznego dla klienta jest mapa zasadnicza do celów projektowych. Dokument w wersji zasadniczej jest sporządzany na użytek państwa i zawiera m.in. informacje o uzbrojeniu terenu oraz kluczowych obiektach topograficznych. Poza tymi danymi na MDCP specjalista powinien uwzględnić np. gdzie znajdują się linie rozgraniczające, którymi najczęściej są elementy infrastruktury oraz poszczególne zabudowania.

Mapa geodezyjna do celów projektowych – jak powinna zostać wykonana?

Przepisy jasno podają, w jakiej skali powinno zostać, przygotowane na bazie dokumentów zasadniczych, opracowanie. Podane przez władze wartości zależne są od rodzaju planowanej inwestycji. Najczęściej do geodety zgłaszają się osoby zainteresowane pozyskaniem dokumentacji dla działek budowlanych, gdzie skala nie może być mniejsza niż 1:500. Cenne, ze względu na późniejsze etapy inwestycji, jest również uwzględnienie na MDCP obszaru wokół terenu inwestycyjnego. Zgodnie z zasadami specjalista od kartografii powinien w opracowaniu zawrzeć pas co najmniej 30 m wokół planowanych zabudowań – fakt ten nie wpływa na cenę usługi.

MDCP – cena i czas oczekiwania

Sporządzenie kompletnej dokumentacji bywa czasochłonne. Średnio na uzyskanie MDCP czeka się od 5 do 6 tygodni – czas oczekiwania zasadniczo zależny jest jednak od firmy geodezyjnej, którą inwestor zdecyduje się wybrać. Podobnie wygląda kwestia ceny i rozliczenia. Niektóre biura realizują zamówienia klientów na podstawie wcześniejszej zaliczki.

Zdobyte na przestrzeni ostatnich lat bardzo duże doświadczenie daje nam gwarancję sprostania oczekiwaniom każdego z klientów. Wykonywane przez naszą firmę zasadnicze mapy do celów projektowych (MDCP) są opracowywane przez wykwalifikowanych pracowników oraz przy użyciu nowoczesnych programów informatycznych, dzięki czemu każdy element szkicu jest tworzony z dbałością o nawet najmniejszy szczegół realizacji. Tak naprawdę to właśnie zasadnicza mapa geodezyjna do celów projektowych stanowi podstawę do wykonania profesjonalnego szkicu budowlanego.

Zasadnicza mapa do celów projektowych – gdzie uzyskać?

Mapa zasadnicza do celów projektowych może być uzyskana tylko za pośrednictwem uprawnionego organu. W Polsce jest to Urząd Kartografii i Geodezji odpowiedni dla terytorium konkretnej działki. Poza wyborem firmy geodezyjnej, o cenie szkicu decyduje również wielkość terenu, na którym mają być przeprowadzane prace. Z reguły cena kształtuje się na poziomie 100–150 zł. Zadaniem pracownika firmy jest uzupełnienie MDCP o elementy, takie jak aktualne dane ewidencyjne, granice klas gruntów oraz klasy występujących gleb. Dopiero po otrzymaniu akceptacji od miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, MDCP może być przekazana klientowi.

Tworzenie MDCP nie jest jedyną usługą świadczoną przez naszą firmę. Zapraszamy do zapoznania się z całością naszej oferty oraz do wybrania najodpowiedniejszych realizacji dla swoich potrzeb. Przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat liczne realizacje dają pewność spełnienia oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki