Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Wznowienie granic nieruchomości

W niektórych usługach geodezyjnych doświadczenie odgrywa kluczową rolę. Wznowienie granic nieruchomości z pewnością należy do tego typu zleceń. Bardzo często specjalistów powołuje się w celu rozstrzygnięcia sporów między właścicielami sąsiadujących ze sobą terenów. Wznowienie granic polega na tym, aby odszukać i wyraźnie wskazać, gdzie dokładnie znajduje się linia działowa między działkami.

Wznowienie granic działki – wskazania formalne

Jak sama nazwa wskazuje, proces wznowienia nie może odbyć się w przypadku gruntów, których obszar nie został jeszcze prawnie wytyczony. Usługa dotyczy przede wszystkim tych jednostek, których teren, najczęściej w wyniku niewłaściwego użytkowania, może odbiegać od stanu zapisanego w dokumentach urzędowych i przedstawionego na mapach. Geodeta, przygotowując opracowanie, musi zapoznać się z licznymi informacjami odnośnie nieruchomości. Bywa, że proces ten wymaga dużych nakładów czasu i pracy, ale jego wyniki są wiążące pod względem prawnym – w związku tym najczęściej są też respektowane przez obie strony sporu. W rezultacie właściciele nieruchomości, dzięki współpracy z geodetą, mogą rozwiązać problem bez wchodzenia na drogę sądową. Ponadto, nawet jeśli decyzja nie zostanie uznana przez skonfliktowane osoby, dokumentacja przygotowana przez specjalistę jest respektowana jako dowód w czasie procesu.

Wznowienie granic nieruchomości – jak wygląda w praktyce?

Aby sprawnie przeprowadzić cały proces, geodeta musi mieć dostęp do wszelkiej możliwej dokumentacji terenu. Właściciel nieruchomości powinien dostarczyć mu przede wszystkim mapę oraz akt notarialny, który potwierdza jego prawa do danego obszaru. Ważne są również opracowania z informacjami o umiejscowieniu punktów podziału. Geodeta, po zapoznaniu się z dostarczonymi materiałami, zgłasza się do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Otrzymane tą drogą dane stanowią idealną możliwość do weryfikacji wiarygodności pozostałych dokumentów, które dostarczył klient lub strony sporu. Na podstawie analizy niezbędnych informacji geodeta może wyznaczyć na nowo granice działki.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki