Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Wznowienie granic nieruchomości

W niektórych usługach geodezyjnych doświadczenie odgrywa kluczową rolę. Wznowienie granic nieruchomości z pewnością należy do tego typu zleceń. Bardzo często specjalistów powołuje się w celu rozstrzygnięcia sporów między właścicielami sąsiadujących ze sobą terenów. Wznowienie granic polega na tym, aby odszukać i wyraźnie wskazać, gdzie dokładnie znajduje się linia działowa między działkami.

Wznowienie granic działki – wskazania formalne

Jak sama nazwa wskazuje, proces wznowienia nie może odbyć się w przypadku gruntów, których obszar nie został jeszcze prawnie wytyczony. Usługa dotyczy przede wszystkim tych jednostek, których teren, najczęściej w wyniku niewłaściwego użytkowania, może odbiegać od stanu zapisanego w dokumentach urzędowych i przedstawionego na mapach. Geodeta, przygotowując opracowanie, musi zapoznać się z licznymi informacjami odnośnie nieruchomości. Bywa, że proces ten wymaga dużych nakładów czasu i pracy, ale jego wyniki są wiążące pod względem prawnym – w związku tym najczęściej są też respektowane przez obie strony sporu. W rezultacie właściciele nieruchomości, dzięki współpracy z geodetą, mogą rozwiązać problem bez wchodzenia na drogę sądową. Ponadto, nawet jeśli decyzja nie zostanie uznana przez skonfliktowane osoby, dokumentacja przygotowana przez specjalistę jest respektowana jako dowód w czasie procesu.

Wznowienie granic nieruchomości – jak wygląda w praktyce?

Aby sprawnie przeprowadzić cały proces, geodeta musi mieć dostęp do wszelkiej możliwej dokumentacji terenu. Właściciel nieruchomości powinien dostarczyć mu przede wszystkim mapę oraz akt notarialny, który potwierdza jego prawa do danego obszaru. Ważne są również opracowania z informacjami o umiejscowieniu punktów podziału. Geodeta, po zapoznaniu się z dostarczonymi materiałami, zgłasza się do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Otrzymane tą drogą dane stanowią idealną możliwość do weryfikacji wiarygodności pozostałych dokumentów, które dostarczył klient lub strony sporu. Na podstawie analizy niezbędnych informacji geodeta może wyznaczyć na nowo granice działki.

Jak przebiega wznowienie granic działki – procedura oraz co warto wiedzieć

Wznowienie granic nieruchomości zazwyczaj jest konieczne w momencie, gdy pierwotna linia wyznaczająca kraniec działki została zatarta, zniszczona lub zmieniona. Nie dziwi więc fakt, że najczęstszym impulsem do wykonania tego typu działań są różnego typu spory między sąsiadami. Procedura zakłada odtworzenie pierwotnego podziału posesji przez geodetę na podstawie dostępnej dokumentacji – w znacznej części przypadków jest ona wystarczająca do prawidłowego wydzielenia terenu działki. Jeśli jednak okaże się to niemożliwe – na przykład z uwagi na brak możliwości ustabilizowania oznaczeń lub dostępu do jednoznacznych danych – konieczne jest złożenie stosownego wniosku do gminy w celu rozpoczęcia postępowania administracyjnego.

Jednocześnie warto pamiętać, że wznowienie granic działki należy przeprowadzić możliwie najszybciej. Jakakolwiek zwłoka w kontekście rozpoczęcia procedury może okazać się niekorzystna ze względu na mechanizm zasiedzenia. W świetle przepisów z zasiedzeniem mamy do czynienia po upływie 20 (w dobrej wierze) lub 30 (w złej wierze) lat zajmowania obszaru krańcowego nieruchomości. Po tym czasie odzyskanie uprawnień do danego wycinka terenu staje się praktycznie niemożliwe.

Ile trwa wznowienie granic nieruchomości – procedura, przebieg i czas trwania

Przebieg samej procedury to kwestia wysoce indywidualna. Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile trwa wznowienie granic działki jest trudne ze względu na ilość czynników oraz specyficznych okoliczności mających wpływ na zakres i tempo prac, jak choćby sprzeciw właścicieli sąsiadujących nieruchomości. Jeśli proces nie jest w żaden sposób zakłócony, średni czas trwania przedsięwzięcia z reguły wynosi około 4 tygodni.

Oferta naszej firmy obejmuje kompleksowy zakres usług geodezyjnych, w tym również ponowne wytyczenie obrębu nieruchomości na podstawie dostępnej dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do przebiegu, charakteru oraz czasu trwania konkretnych realizacji zapraszamy do kontaktu.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki