Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Skanowanie laserowe terenu

W przypadku planowania inwestycji jednym z najistotniejszych etapów jest jej planowanie. Skanowanie laserowe terenu umożliwia dokładne rozpoznanie terenu pod inwestycję i tym samym, najdokładniejsze możliwe zagospodarowanie terenu. Jako nowoczesne rozwiązanie geodezyjne pozwala na wykonanie maksymalnie dokładnego modelu skanowanego obszaru. Postaramy się przedstawić skanowanie terenu w procesie oraz przybliżyć, gdzie znajduje zastosowanie. Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że skanowanie laserowe terenu nie ma przed nami żadnych tajemnic.

Na czym polega skanowanie terenu 3D?

Skanowanie terenu w największym uproszczeniu polega na uzyskaniu informacji o kształtach terenu i obiektów na nim się znajdujących. Tym niemniej, technologia, jaką się posługujemy umożliwia skanowanie terenu z pominięciem roślinności na nim się znajdującej. Do wykonania takiego badania wykorzystujemy laser na statywie emitujący impulsy omiatające wyznaczoną przestrzeń. By uzyskać całościowy obraz ze skanowania terenu 3D, proces jest powtarzany z różnych, uprzednio dokładnie wyznaczonych ujęć. Takie skanowanie terenu pozwala nam na stworzenie chmury punktów, bazy danych, na podstawie której mapujemy cały obszar. Bazując na tych informacjach tworzymy trójwymiarowy model wyznaczonego obszaru, umożliwiający dokładne rozplanowanie przyszłej inwestycji.

Możliwości, jakie daje laserowe skanowanie terenu

W przypadku planowania projektu skanowanie laserowe terenu odgrywa kluczową rolę. Umożliwia dostosowanie projektu planowanej inwestycji do warunków zastanych na działce poddawanej skanowaniu. Co najistotniejsze, doskonale sprawdza się przy wyznaczaniu konkretnego obszaru pod zabudowę czy wyznaczenia linii fundamentów. Laserowe skanowanie terenu sprawdza się również w kontroli postępu na placu budowy.

Również w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych użycie skanowania terenu w 3D zdaje egzamin. Inną dziedziną, w której wykorzystuje się laserowe skanowanie terenu jest przemysł. W obu z wymienionych przypadków pozwala na wykonanie precyzyjnych modeli adekwatnych do konkretnej sytuacji.

Dlaczego warto wykorzystać skanowanie laserowe terenu?

Znajdzie ono zastosowanie w szczególności w przypadku obszarów o niestandardowym ukształtowaniu terenu bądź takich, do których dostęp jest utrudniony. Skanowanie laserowe terenu umożliwia w takich przypadkach wykonanie dokładnego projektu, omijając tym samym wszelkie przeszkody stające na drodze planowanej inwestycji. Posiadany przez nas sprzęt umożliwia wykonanie takiego skanowania terenu z pominięciem roślinności porastającej działkę.

Nasze usługi geodezyjne wykorzystywane są również w inżynierii i przemyśle. Laserowe skanowanie terenu umożliwia zmierzenie wszelkich parametrów dotyczących hal wielkopowierzchniowych, czy np. hałd. Wspomniane, ogromne doświadczenie pracowników naszej firmy pozwala nam wierzyć, że sprostamy każdej planowanej inwestycji i zadaniu. Przekonanie to potwierdza szereg udanych projektów przez nas wykonanych. Zapraszamy do skorzystania z wszelkich usług geodezyjnych świadczonych przez naszą firmę.