Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

W jaki sposób tworzy się ortofotomapy?

Ortofotomapa to mapa powierzchni, której treść przedstawiona jest za pomocą obrazu aerofotograficznego. Obrazy te pozyskiwane są często dzięki samolotom, satelitom i dronom. W jaki sposób powstają ortofotomapy? Co zawierają i do czego służą? O tym przeczytasz w artykule. Zapraszamy do lektury!

Co to jest ortofotomapa?

Ortofotomapa to rodzaj mapy powierzchniowej, która powstaje najczęściej na bazie zdjęć satelitarnych, lotniczych lub wykonanych przez drony. Ortofotomapa przedstawia rzut ortogonalny, czyli prostopadły do fotografowanej płaszczyzny. By ją stworzyć, należy dokonać nałożenia na siebie setek zdjęć wykonanych z powietrza. Ortofotomapa charakteryzuje się wyjątkową dokładnością. Zawiera też znacznie więcej informacji niż mapa wektorowa. Dane z ortofotomapy przedstawiają wszystkie elementy terenu i są materiałem w pełni kartometrycznym. Ortofotomapy wykorzystywane są w wielu różnych branżach, najczęściej przez geodetę. Na ich podstawie wykonuje się też inne mapy – na przykład mapy 3D.

Jak powstaje ortofotomapa?

Sporządzenie dokładnej ortofotomapy odbywa się zwykle w kilku krokach. Oto najważniejsze z nich.

Etap pierwszy

Na początku konieczne jest zaplanowanie lotu, który umożliwi wykonanie odpowiedniego zdjęcia. Ważny jest wybór drona o właściwych parametrach oraz ustalenie dokładnej trajektorii jego lotu. Aby zadbać o jak najdokładniejszy obraz terenu, trzeba również opracować wielkość nakładania się zdjęć w szeregu i pomiędzy szeregami.

Etap drugi

Kolejny punkt to przygotowanie terenu. Co to oznacza? Zanim dron wyruszy w górę, należy jeszcze określić fotopunkty, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację terenu. Punkty te można samodzielnie namalować na gruncie albo posłużyć się występującymi już naturalnie obiektami.

Etap czwarty

Na tym etapie odbywa się właściwy lot bezzałogowego statku powietrznego. Musi zostać przeprowadzony z zachowaniem wszelkich niezbędnych dla bezpieczeństwa osób postronnych procedur, które są uregulowane prawnie.

Etap piąty

Odpowiednio przygotowany dron wykonuje podczas lotu zdjęcia, które na koniec zostają poddane obróbce z wykorzystaniem chmury punktów. Algorytmy komputerowe łączą je ze sobą tak, by powstała ortofotomapa. Etap ten obejmuje ortorektyfikację, czyli korekcję geometryczną zdjęć, mozaikowanie, czyli łączenie ortoobrazów, i rasteryzację z treścią wektorową.

Ortofotomapa – do czego się ją wykorzystuje?

Ortofotomapy to niezwykle bogate źródło informacji na temat fotografowanego terenu. Z tego względu wykorzystuje się je w wielu branżach – przede wszystkim na potrzeby budownictwa, planowania i gospodarowania przestrzennego, górnictwa odkrywkowego, ochrony środowiska, rolnictwa, melioracji wodnych i leśnictwa. Ortofotomapa umożliwia bowiem m.in.: planowanie przestrzenne dużych obszarów, analizę wegetatywnego stanu uprawianych w danym miejscu roślin oraz projektowanie infrastruktury.

Ortofotomapa to bardzo przydatne narzędzie, które wykorzystuje się m.in. w budownictwie, rolnictwie i geologii. Zapewnia wyjątkowo precyzyjne odwzorowanie terenu i przekazuje o wiele więcej informacji niż mapa wektorowa.