Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Wykaz synchronizacyjny – czym jest i kiedy jest potrzebny?

Księgi wieczyste to dokumenty, które powinny zawierać informacje zgodne z obecnym stanem prawnym danej działki. Niestety nie zawsze tak jest. W praktyce zawierają one wiele błędów, które mogą mieć podłoże historyczne. Na przykład obecnie wymiary działki podaje się w hektarach z dokładnością do jednego metra kwadratowego i czwartego miejsca po przecinku. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pomiary nie były tak dokładne, stąd obecnie mogą występować różnice między stanem prawnym działki a tym, co jest napisane w księdze wieczystej.

Czym jest wykaz synchronizacyjny i kto taki dokument wykonuje?

Niestety przez różnice między stanem prawnym działki a wpisem w księdze wieczystej nie może być podejmowanych wiele działań, na przykład nie można przeprowadzić procesu podziału danego terenu. W tym przypadku konieczne okazuje się stworzenie wykazu synchronizacyjnego, czyli dokumentu, którego zadaniem jest zarówno wskazanie, jak i korygowanie występującej różnicy. Na czym polegać może wspomniana już różnica?

Niezgodności między stanem prawnym działki a wpisem w księdze wieczystej

Wykonanie wykazu synchronizacyjnego może być konieczne w dwóch przypadkach:

  • kiedy nieruchomość jest nieprawidłowo oznaczona w numeracji działek ewidencyjnych),
  • kiedy nie zgadza się powierzchnia stanu prawnego działku z tym, co widnieje w księdze wieczystej.

Samodzielny wykaz synchronizacyjny nie ma jako tako mocy prawnej, a ma postać jedynie załącznika do wniosku składanego w odpowiednim urzędzie. Wraz z wykazem zmian gruntowych i protokołem przyjęcia granic nieruchomości dołączony jest to operatu podziału nieruchomości. Dopiero taki operat, potwierdzony przez odpowiedni organ podpisem i adnotacją, zyskuje na mocy prawnej.

Poza kwestią zmiany dokładności mierzenia powierzchni działek różnice mogą wynikać także ze względu na zwyczajne literówki i pomyłki zawarte we wprowadzanych do dokumentów danych. Oczywiście nie powinno się to zdarzać, jednakże nigdy nie uniknie się błędu, który na papierze jest nic nie znaczącą zmianą, a w rzeczywistości może przysporzyć wiele problemów.

Kiedy konieczne jest wykonanie wykazu synchronizacyjnego?

Chcąc sprzedać, bądź w formie darowizny oddać, nieruchomość konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej adnotacji do dokumentacji, między innymi księgi wieczystej. Dlatego też konieczne jest, aby stan prawny działki zgadzał się z tym, co zostało wpisane do ww. dokumentu. Wykaz synchronizacyjny może okazać się także konieczny w przypadku, kiedy dana działka ma być podzielona bądź połączona, na przykład pod budowę domu czy innego obiektu.