Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Wyznaczenie granic działki przez geodetę – jak przebiega procedura?

Wyznaczenie granicy działki to kluczowa kwestia, którą należy uwzględnić przed rozpoczęciem jakichkolwiek inwestycji na danym terenie. Aby przebiegło prawidłowo, niezbędne jest dostarczenie notariuszowi wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. To właśnie w tych dokumentach jest dokładnie oznaczona i opisana działka, m.in. jej wielkość, kształt i najbliższe sąsiedztwo. Z tego artykułu dowiesz się, jakie prace musi podjąć geodeta, aby prawidłowo i precyzyjnie wyznaczyć granicę działki. Sprawdzisz również, ile kosztuje wyznaczenie granic działki. Koniecznie czytaj dalej!

Wyznaczenie granicy działki – dlaczego należy to zrobić?

Kupiłeś niedawno działkę budowlaną lub od dawna ją posiadasz i zastanawiasz się, jaka będzie cena usługi geodezyjnej? Wiesz mniej więcej tyle, że Twój grunt to ten rozciągający się od pobliskiego rowu do lasu? Wyobraź sobie, że po pewnym czasie stawiasz płot, ale okazuje się, że dużą część ogrodzenia znalazła się na działce sąsiada. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, konieczności ponoszenia nakładów finansowych i konfliktów z sąsiadami, warto zadbać o prawidłowe wyznaczenie granicy działki. Geodeta zajmie się określeniem punktów granicznych, ustali, jak dokładnie wygląda Twoja działka i na podstawie poniesionego nakładu czasu i pracy oszacuje, ile kosztuje wyznaczenie granic działki w tym konkretnym przypadku.

Wyznaczenie granicy działki – procedura

Procedura obejmująca wyznaczenie granicy działki polega m.in. na dokładnym odszukaniu i wskazaniu wszystkich punktów granicznych. Informacje o ich lokalizacji geodeta pozyskuje z tzw. zasobu geodezyjnego, który posiada właściwe Starostwo Powiatowe. W sytuacji, gdy sąsiedzi kiedyś podpisali dokument potwierdzający przebieg granic, zgodnie z prawem uznaje się je za przyjęte. Wówczas geodeta na podstawie dokumentacji, którą pozyskał ze Starostwa Powiatowego, uaktualnia dane i przekazuje je właścicielowi.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy punkty graniczne zostały zniszczone? Czy procedura mająca na celu wyznaczenie granicy działki się wydłuża, a ostateczny koszt takiej usługi będzie wyższy? Tego typu sytuacja nie stanowi żadnego problemu. Geodeta na podstawie dostępnych informacje jest w stanie odnaleźć brakujący punkt. Warto wiedzieć, że czas oczekiwania na dokumenty może trwać nawet kilka tygodni. Należy to uwzględnić w swoich planach dotyczących zagospodarowania działki.

Wyznaczenie granicy działki – o czym warto pamiętać?

Zastanawiasz się, jak wygląda procedura, jeśli działka nie posiada prawnie wyznaczonych granic? W tej sytuacji geodeta musi uzyskać dokumentację ze Starostwa Powiatowego. Następnie powinien zawiadomić listownie sąsiadów, że nastąpi wyznaczenie granicy działki oraz określić dokładny termin prac. W dniu okazania każdy sąsiad ma prawo do wypowiedzenia się na temat odszukanych punktów. Jeżeli wyrażona zostanie zgoda na ich lokalizację, następuje podpisanie potwierdzenia w dokumentach, że dana granica jest obowiązująca. Niepojawienie się sąsiada, pomimo zawiadomienia, oznacza, że zgadza on się na przebieg określonych granic bez żadnych zastrzeżeń.

Procedura wskazania granic może trwać nawet dwa miesiące. O dokładnym terminie właściciel zostaje powiadomiony telefonicznie lub listownie. Co w sytuacji, gdy sąsiad nie chce podpisać zgody na przebieg działki? Tutaj nie mamy dobrych informacji. Procedura zostaje zawieszona, a jedynym rozwiązaniem jest dokonanie rozgraniczenia. Wówczas należy złożyć wniosek i poczekać, aż cały proces przeprowadzi wójt lub burmistrz. Taka zwłoka może generować niestety dodatkowe koszty.

Ile kosztuje wyznaczenie granic działki?

Na pytanie, ile kosztuje wyznaczenie granic działki, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Cena zależy bowiem od kilku czynników, m.in. od dokładnego zakresu prac i wielkości terenu. Chcąc uzyskać informację o koszcie konkretnej usługi, warto skontaktować się z geodetami Geoplan.

Mamy nadzieję, że dzięki niniejszemu wpisowi wiesz już, jak przebiega wyznaczenie granicy działki i uzyskałeś odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania w tym zakresie.