Geoplan - Geodezja Gorzów

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W przypadku obiektów wymagających pozwolenia na budowę konieczne jest wykonanie odpowiednich pomiarów przed ich oddaniem do użytku. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim domów jednorodzinnych, ale nie tylko. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi zostać przeprowadzona zarówno po zakończeniu inwestycji, jak i po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu oraz poszczególnych przyłączy (kanalizacja, woda, gaz, prąd, itp.). Przepisy wymagają również jej przeprowadzenia każdorazowo po wykonaniu dodatkowych instalacji na działce oraz innych instalacji wymagających ponownego odbioru.

Na czym polega inwentaryzacja powykonawcza budynku?

Jest to zespół technicznych pomiarów, na podstawie których zostaje sporządzona inwentaryzacyjna dokumentacja (zarówno rysunki, jak i opisy aktualnego stanu obiektu budowlanego bądź jego elementów). Jest ona niezbędna do utworzenia mapy zasadniczej (do odbioru obiektu), która daje kompleksowy obraz całej inwestycji i wykonanych prac.

Inwentaryzacja geodezyjna składa się z szeregu pomiarów, które dają precyzyjne informacje o aktualnym rozmieszczeniu przestrzennym elementów zagospodarowania działki. Ich zakres ustalany jest indywidualnie.

Szczegółowo kwestię te reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także Prawo budowlane.

Zapraszamy do kontaktu – nasi specjaliści z przyjemnością podejmą się zleceń zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm budowlano-wykonawczych.

ADRES:

ul. Dzieci Wrzesińskich 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Lubuskie
NIP: 5993180032

Prowadź do celu

KONTAKT:
FORMULARZ KONTAKTOWY:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Geoplan s.j. w celach marketingowych.Zapoznałem się z polityką prywatności.