Geoplan - Geodezja Gorzów

Wznowienie znaków granicznych

Jako biuro projektowe świadczymy dla naszych Klientów szeroki zakres usług w niskiej cenie. Jedną z nich jest wznowienie znaków granicznych. Znaki te mają na celu wyznaczenie linii, do której sięga działka. Dokładnie zdefiniowane zostały w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r.

Kiedy można wykonać tego typu prace?

Wznowienie granic działki (bez postępowania rozgraniczeniowego) można wykonać w momencie, gdy znaki uprzednio ustalone zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone. Czynność ta może być zrealizowana na zlecenie strony i przez geodetę, który posiada odpowiednie uprawnienia. Należy również pamiętać o tym, że wznowienie granic wiąże się ze sporządzeniem odpowiedniego protokołu. Dokument ten musi zawierać kancelaryjne oznaczenie, identyfikator i nazwę obrębu, numery działek ewidencyjnych, ale także dane geodety, który taki protokół sporządza.

Co oferujemy i jak wygląda wznowienie?

Klientom korzystającym z naszych usług zapewniamy wsparcie i profesjonalną obsługę, którą dopasowujemy do ich potrzeb. Wznowienie znaków granicznych wykonujemy w korzystnej cenie, dzięki czemu z tej usługi może skorzystać wielu klientów. Nieustanny rozwój sprawia, że poszerzamy nasze zaplecze maszynowe i doskonalimy umiejętności.

Wyznaczenie punktów granicznych działki wykonuje się przy pomocy odpowiednich znaków, które muszą zostać rozmieszczone w taki sposób, aby z jednego punktu widoczny był następny, a odległość między nimi nie była większa niż 200 m. W przypadku, gdy linia dzieląca dwie posesje ma nieregularny kształt, znaki umieszcza się w punktach załamania, natomiast ich lokalizacje należy opisać w protokole lub akcie ugody.

Dlaczego warto zdecydować się na wyznaczenie linii działki?

Przede wszystkim, dlatego, że ma ona ogromne znaczenie zarówno dla Państwowej Ewidencji Gruntów, jak i dla samego właściciela nieruchomości. Wyznaczenie takich punktów to doskonałe zabezpieczenie pozwalające jasno określić linię, która dokładnie pokaże miejsce, gdzie kończy się Twoja posesja, a my wykonamy je dla Ciebie w korzystnej cenie.

ADRES:

ul. Dzieci Wrzesińskich 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Lubuskie
NIP: 5993180032

Prowadź do celu

KONTAKT:
FORMULARZ KONTAKTOWY:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Geoplan s.j. w celach marketingowych.Zapoznałem się z polityką prywatności.