Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Obliczanie mas ziemnych

Planując dowolną inwestycję budowlaną, należy wziąć pod uwagę dopilnowanie wymaganych procedur geodezyjnych. Obliczanie mas ziemnych określa różnicę między objętością wykopów i nasypów. Wykonuje się je m.in. przy okazji przygotowywania fundamentów pod obiekty mieszkalne lub gruntu pod drogi. Jednym z efektów tego typu analizy jest określenie ilości, potrzebnych do realizacji projektu, materiałów sypkich. Posiadanie danych z tego zakresu pozwala na ograniczenie zbędnych kosztów oraz lepszą organizację pracy.

Obliczanie objętości mas ziemnych – metody wykonywania pomiarów

Szczególnie w przypadku inwestycji drogowych czy kolejowych konieczne jest skrupulatne podejście do realizacji budżetu. Obliczanie objętości mas ziemnych pozwala w najlepszy możliwy sposób wykorzystać materiał, który został pozyskany w czasie wykopów. Dzięki temu można uniknąć wydatków związanych z transportem lub pozyskiwaniem dodatkowych materiałów w czasie realizacji prac. Warto zatem przeprowadzić cały proces skrupulatnie, co ułatwia możliwość wykorzystania najnowszych technologii. Jedną z popularniejszych opcji jest wykonywanie pomiarów za pomocą drona lub skanowania laserowego.

W czasie analizy nie zawsze trzeba rezygnować także z najbardziej profesjonalnych, klasycznych metod. Zalicza się do nich przede wszystkim pomiar kilku punktów na danym obszarze, który pozwala na stworzenie siatki z uwzględnieniem wysokości oraz zdjęcia fotogrametryczne. Technikę wykonywania analizy należy dopasować do rodzaju terenu oraz jego ukształtowania.