Geoplan - Geodezja Gorzów

Pomiary powykonawcze

Wiele osób tkwi w mylnym przekonaniu, że praca specjalisty od badania terenu kończy się w momencie dostarczenia opracowań, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Tymczasem w momencie, gdy projekt inwestycji zostaje urzeczywistniony, konieczny jest jeszcze pomiar przed oddaniem obiektu do użytkowania. Na tym etapie specjalista tworzy mapę ze wszystkimi elementami, które powstały w wyniku prac budowlanych.

Geodezyjne pomiary powykonawcze – obowiązek prawny

Pomiar powykonawczy budynku to zespół czynności, do których inwestora zobowiązuje prawo. Dowodem wywiązania się z obowiązku jest dokumentacja inwentaryzacyjna przygotowana przez specjalistę z zakresu kartografii. Jeśli inwestor zajmował się również tworzeniem sieci przyłączy, powinien skontaktować się z biurem geodezyjnym jeszcze przed ich zasypaniem, aby specjalista mógł odwzorować dokładny bieg poszczególnych instalacji. W przypadku, gdy realizacja inwestycji nie wymagała dostosowania przyłączy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku powinna zostać zgłoszona na końcowym etapie prac. Bez względu na konieczność uwzględnienia w dokumentacji uzbrojenia terenu, specjalista musi osobiście pojawić się na miejscu i dokonać niezbędnych pomiarów.

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna – dokumentacja

Geodezyjne pomiary powykonawcze zlecane są w celu sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Inwentaryzacja umożliwia naniesienie na mapę zasadniczą wszystkich nowo powstałych punktów. Ponadto prace w tym zakresie pozwalają specjaliście z zakresu kartografii ocenić, czy poszczególne elementy inwestycji zostały stworzone zgodnie z początkowym projektem. Szczególnie ważne w tym aspekcie jest uzbrojenie terenu. Na bazie przygotowanej dokumentacji odpowiednie władze mogą zaktualizować mapy zasadnicze, które dzięki temu stanowią wiarygodne źródło informacji na temat dowolnego obszaru w naszym kraju. Kopia opracowania musi trafić do nadzorującego inwestycję kierownika oraz właściciela posesji. Bez dokumentów sporządzonych w czasie inwentaryzacji nie jest możliwe zakończenie prac i zgłoszenie budynku do odbioru.

ADRES:

ul. Dzieci Wrzesińskich 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Lubuskie
NIP: 5993180032

Prowadź do celu

KONTAKT:
FORMULARZ KONTAKTOWY:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Geoplan s.j. w celach marketingowych.Zapoznałem się z polityką prywatności.